Kezdőlap

Say Ferenc (Székesfehérvár, 1819Pest vm., 1870 után): mérnök. Oklevelét a pesti Institutum Geometricumtól nyerte. 1841-ben kamarai mérnökként került a Tisza-szabályozásához. Többek között elkészítette a Szamos, Kraszna, Túr és Batár folyók térképét és a Szamos kivitelezésre került szabályozási tervét (1848). 1860 táján, a budai kerület mérnökeként Pest vm. mai úthálózatának kiviteli tervein dolgozott. – Irod. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnök… (Bp., 1957).