Kezdőlap

Schwimmer Ernő Lajos (Pest, 1839. nov. 21.Bp., 1898. febr. 25.): bőrgyógyász, egyetemi tanár. 1861-ben Bécsben szerzett orvosi oklevelet, utána Bécsben kórházi alorvos. Pesten letelepedve a poliklinika egyik megalapítója volt. 1871-ben a bőrgyógyászat magántanára, 1879-ben c. rk, tanár 1883-ban több orvostársával megszervezte a bőrbetegek ambuláns ellátását az egy.-i klinikán. 1885-ben az István Kórház bőrosztályának főorvosa. 1892-ben a bőrgyógyászat rk. tanára, mint ilyen megalapította a bőrklinikát. Nevéhez fűződik a bőrgyógyászat rendszeres egy.-i oktatása. Számos cikke jelent meg az orvosi szaklapokban. – F. m. Bőrkórtan (Bp., 1874); Die neuropathischen Dermatosonen (Leipzig, Wien, 1883). – Irod. Havas Adolf: Orv. Hetil. (1898); Brit. Med. I. (1898); Arch. Dermat (1898).