Kezdőlap

Schaurek Rafael (Pécs, 1882. okt. 1.Pécs, 1960. okt. 3.): jogász, egyetemi tanár. A kolozsvári tudományegy.-en 1905-ben államtudományi, 1909-ben jogtudományi oklevelet szerzett. 1906-tól a Baranya vm.-i közigazgatás szolgálatában állott, 1911-től a pécsi jogak. ny. rk. tanára. 1922-ben a pozsonyi egy.-en magántanári képesítést nyert. 1922-től a Pozsonyból Pécsre helyezett tudományegy. magánjogi tanszéken ny. r. tanár. Főképpen házassági vagyonjogi és örökösödési jogi kérdésekkel foglalkozott. Pécs város társadalmi és kulturális életében is szerepet játszott. – F. m. A hitbér (Pécs, 1917); Az akarat értékelése a magánjogi kodifikációban (Pécs, 1930); Az ismeretlen örökös (Bp., 1939); A gyermek magánjogi védelme (Pécs, 1943).