Kezdőlap

Schauschek Árpád (Szeged, 1863. febr. 13.Bp., 1942. máj. 29.): művészeti író. Tanulmányait a Képzőművészeti Főisk.-n és a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1887-ben az iparművészeti isk. tanára. 1895-ben a műegy.-en a szabadkézi rajz tanszékére osztották be, ahol 1901-től rk. tanár. Több rajzpedagógiai és művészeti tanulmány szerzője. – F. m. Henszlmann Imre (a Kisfaludy Társ. által díjazott mű. Bp., 1917).