Kezdőlap

Scheffer Viktor (Bp., 1900. dec. 14.Bp., 1966. dec. 27.): geofizikus, c. egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora (1958). A bp.-i műegy.-en 1928-ban gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1929-ben a Geofizikai Intézetben, majd megalakulása után (1933) az European Gas and Electric Company (EUROGASCO) kőolajkutató vállalatnál dolgozott. A Dunántúlon részt vett azokban az alapvető torziós ingás, graviméteres és mágneses mérésekben, amelyek a megindult szénhidrogén-kutatás alapjául szolgáltak. A Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) 1938-ban Olaszo.-ba küldte, ahol 1943-ig az ország északi részén foglalkoztatták. A Magyar–Olasz Ásványolajipari Rt.-nak főgeológusa (1943–45) majd a MAORT és a Magyar–Szovjet Olajipari Vállalatnál (MASZOLAJ) működött. Az Orsz. Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) főgeofizikusa volt nyugdíjazásáig (1963). Tanácsadóként haláláig dolgozott. Tagja volt több szakbizottságnak, három hazai egy. és a lipcsei egy.-nek is meghívott előadója volt. Mo. jelentős részének, továbbá több nagy külföldi területnek is a gravitációs és földmágneses mérését végezte, rendszerbe foglalta a Dunántúl jellemző geofizikai adatait. Alapvető tanulmányban foglalkozott a Kárpát-medence regionális geotermikus viszonyaival. – F. m. A Dunántúl regionális geofizikája (Kántás Károllyal, Földtani Közlöny, 1949. 79. sz.); Geofizikai kutatómódszerek (Bp., 1951); Geofizikai módszerek a kőolajkutatás szolgálatában (Bp., 1952); Geofizika (tankönyv, Bp., 1958); Some contributions to the geophysical knowledge of the Carpathian basins (Bp., 1960); A földi hőáram felszíni értékeloszlása Európában (Földtani Kutatás, VIII. 1965. 3.). – Irod. Barta György: Dr. Sch. V. (Bp., 1967); Csiky Gábor: Dr. Sch. V. emlékezete (Szakirodalmi munkáinak jegyzéke, Bp., 1969).