Kezdőlap

Scheiber Vilmos (Mór, 1889. dec. 30.Bp., 1979. jan. 2.): ortopédsebész főorvos. 1912-ben szerzett diplomát a bp.-i Orvostudományi Egy.-en. 1912-19-ig a III. sz. Sebészeti Klinikán dolgozott. Az I. világháború alatt hadikórházakban működött mint sebész főhadnagy főorvos. 1919-1921-ig a Révész utcai Rokkant Utókezelő Gyógyintézet ortopédsebészeti osztályát vezette. 1921-30-ig a Park Szanatórium orvosig.-ja volt. 1930-34-ig a Kaszab Aladár Poliklinika főorvosaként, 1934-45-ig a budai Bíró Dániel Kórház vezető sebészfőorvosaként dolgozott. 1945-50-ig az OTI-nál (Orsz. Társadalombiztosítási Intézet), 1950-1966-ig az SZTK-nál tevékenykedett mint sebészeti és ortopédiai országos ellenőrző főorvos. 1966-ban nyugdíjba vonult, de tudományos tanácsadóként továbbra is működött a SZOT-nál (Szakszervezetek Orsz. Tanácsa). Nagytudású gyakorló sebész volt. Számos gyógyászati segédeszköz magyarországi bevezetése fűződik nevéhez. Szakcikkei az Orvosi Hetilap, a Gyógyászat, a Therápia, az Orvosképzés és a Magyar Orvos c. lapban jelentek meg. – Irod. Novák Ernő: A magyar sebészirodalom bibliográfiája (Bp., 1939; műveinek jegyzékével); Gazda István: Emlékezés egy vasdiplomás sebészfőorvosra (Magy. Nemzet, 1979. dec. 19.).