Kezdőlap

Schell Péter, báró (Nagyida, 1898. szept. 5.Montclair, USA, 1974. márc. 2.): földbirtokos, főispán, belügyminiszter. A bp.-i tudományegy.-en jogi végbizonyítványt, a kassai Gazdasági Ak.-n gazdászoklevelet szerzett. A trianoni békekötés után nagyidai birtokán gazdálkodott; kezdeményezésére alakult meg a Bódvavölgyi Gazdasági Egyesület. Az 1930-as években a csehszlovákiai m. ellenzéki pártokban kapcsolódott be a politikai életbe, ezek lapjaiban cikkezett. Az I. bécsi döntést, 1938. nov. 2-át követően a Mo.-hoz csatolt terület katonai közigazgatása idején kormánybiztos (1938. nov.–1939. okt.), majd Kassa város (1939-44) és egyidejűleg Abaúj-Torna vm. főispánja (1943–44). 1944. szept. 25.–okt. 12. között belügyi államtitkár, 1944. okt. 12.–okt. 16-án a Lakatos-kormányban belügymin. volt. A nyilaspuccs idején a Gestapo letartóztatta és Buchenwaldba internálták (1944. nov.–1945. máj.). Kiszabadulása után 1945-ben Olaszo.-ba távozott, 1947-ben kivándorolt az USA-ba.