Kezdőlap

Scherer Lajos (Óverbász, 1874. szept. 16.Szeged, 1957. febr. 16.): szerkesztő, író. A kolozsvári egy. bölcsészkarán szerzett 1898-ban magyar–német szakos tanári oklevelet. Ugyanabban az évben jelent meg Ifjúkorom c. verskötete. Losoncon a ref. reálgimnázium tanára lett. 1921-ben. A Mi Lapunk címmel ifjúsági folyóiratot indított, amely az 1920-as évek végén a Sarló-mozgalom szócsöve lett. Hasábjain a csehszlovákiai haladó írók és szociográfusok művein kívül rendszeresen megjelentek a mo.-i, erdélyi és vajdasági szerzők írásai is. Több tankönyv és művelődéstörténeti írás szerzője. Tanulmányait, cikkeit a Prágai Magyar Hírlapban, a Magyar Tanítóban és a losonci lapokban közölte. 1947-ben a lakosságcsere következtében Mo.-ra került és Nagymaroson telepedett le. Tagja lett az ottani termelőszövetkezetnek. 1954-ben nyugdíjba vonult. Utolsó éveiben műfordítással foglalkozott. – M. A 350 éves losonci gimnázium vázlatos története (Losonc, 1940). – Irod. Szalatnai Rezső: Sch. L. és a Mi Lapunk (Irodalmi Szemle, 1969. 3. sz.).