Kezdőlap

Scherman Vilmos (Nagytétény, 1886. ápr. 13.Bp., 1964. nov. 19.): vegyész, egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa (1952). Vegyészmérnöki oklevelet a bécsi műszaki egy.-en 1908-ban, műszaki doktorátust Bp.-en 1948-ban szerzett. 1908-ban Marasestiben (Románia) az enyv-, szuperfoszfát- és szappangyárban dolgozott. 1908 – 1919-ben a Klotild Vegyipar Rt. szabadkai, brassói, majd ismét szabadkai gyárában működött, 1919-től Szereden (Pozsony vm.) a vegyészeti gyárban műszaki ig. 1922 – 1948 közt Bp.-en a Hungária Vegyi- és Kohóművek, illetőleg jogutódja, a Hungária Vegyiművek műszaki ig.-ja volt. 1948-ban több észak-amerikai gyárat tanulmányozott. 1949-ben a Vegyiműveket Építő Nemzeti Vállalat vezérig.-jává nevezték ki. 1951-ben a bp.-i ELTE-en a kémiai technológia tanszékvezető tanára, a Kémiai Technológiai Intézet ig.-ja, a bp.-i műszaki egy. magántanára. A m. vegyipar egyik kimagasló szervezője és vezetője volt. – F. m. Vegyipari géptan (Bp., 1951); A kányahegyi kálitrachit káliumtartalmának hasznosítása (Bp., 1954); Nátriumamalgámok…szervetlen vegyipari készítmények (Kuna Lászlóval, Bp., 1954); Az elektrolízis fejlődése Magyarországon (Magy. Kémikus, 1958). – Irod. Baitz István: dr. Sch. V. (nekrológ, Magy. Kém. L. 1965).