Kezdőlap

Schermann Egyed József (Németgyirót, 1869. febr. 1.Pannonhalma, 1945. szept. 10.): szerzetes, egyházi író. A bencés rendbe lépett 1888-ban. 1891 – 95-ben teológiai hallgató Innsbruckban. 1895-től több helyen lelkipásztor. 1898-tól gimn. tanár Sopronban. 1900-tól a pannonhalmi hittudományi főisk., 1904-től a római Szent Anzelm-egy., 1906 – 1934-ben ismét a pannonhalmi főisk. tanára. 1920 – 1945 között főapáti koadjutor. – F. m. A pannonhalmi Szent Benedekrend tagjai (Bp., 1918); Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig (Bp., 1928). – Irod. A pannonhalmi Szent Benedekrend története (VI. B., Bp., 1916).