Kezdőlap

Schermann Richárd (Kőszeg, 1876. jún. 11.Érd, 1934. dec. 29.): molnár, malommérnök. Molnárinasként kezdte pályáját. 1894 táján szerezte meg a segédlevelét. Néhány évi molnárkodás után Németo.-ban tanult malmászatot, majd elektrotechnikát. Ezután a Simon–Bühler–Baumann-cég alkalmazta külföldi munkáinál. 1911-től az I. világháborúig e cég bp.-i képviselője. Később Bicske, Izsák, Devecser malmainak műszaki ig.-ja, 1922–26-ban a bp.-i Viktória malomkonszern műszaki ig.-ja. Egy évig az Első M. Gazdasági Gépgyár (EMAG) malomosztályán vállalt munkát, utána önállósította magát és haláláig saját mérnöki irodáját vezette. Vasárnapi molnáriskolájában egy molnárnemzedék tudását bővítette; a szakma kifejezéseit tette magyarabbá. – F. m. A jó és rossz őrlés (Bp., 1926). – Irod. Varsányi Emil: Sch. R. (Molnárok Lapja, 1935. 1. sz.).