Kezdőlap

Schesaeus Keresztély; Schaesius (Medgyes, 1536 körülMedgyes, 1585. jún. 30.): erdélyi szász humanista, ev. lelkész. Brassóban és Wittenbergben (1563) tanult. 1569-től medgyesi ev. lelkész. Ruinae Pannonicae Libri Quatvor (Wittenberg, 1571) c. eposzának tárgya a m. történelem, és első három énekében a szigeti veszedelmet dolgozta fel. – F. m. Elegia de falsis prophetis (Claudiopoli, 1558); Chronologia historica Pannonine ad Rudolphum II. (Frankfurt, 1596). – Irod. Simai Ödön: A szigeti veszedelem első költői feldolgozása (Egyet. Phil. Közl. 1903).