Kezdőlap

Schick Emil (Zombor, 1865Bp., 1930. nov. 4.): mérnök, vízépítési szakértő. Tanulmányait a bp.-i Műegy.-en végezte 1888-ban. 1890-ben lépett állami szolgálatba, a Pozsonyi Folyammérnöki Hivatal mérnöke volt, majd 1912-ben a Földművelésügyi Min.-ba rendelték központi szolgálatra. 1924 – 1925-ben az Országos Vízépítési Igazgatóság vezetője volt. Úttörő munkát végzett a Felső-Duna kisvízi mederszabályozásának megkezdésével. Több cikke jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban. – Irod. Kenessey Béla: Búcsúztató Sch. E. ny. h. államtitkár ravatalánál… (Vízü. Közl. 1931. 1. sz.).