Kezdőlap

Schilberszky Károly (Buda, 1863. nov. 26.Bp., 1935. szept. 10.): botanikus, növénypatológus, egyetemi tanár. 1886-ban végezte el a bp.-i egy.-en a természetrajzföldrajz szakot. 1887 – 88-ban a vetőmagvizsgáló állomás munkatársa, 1888 – 94-ben Jurányi Lajos mellett volt tanársegéd a bp.-i egy. növénytani tanszékén, 1893-ban bölcsészdoktorátust tett. 1894-től a Kertészeti Tanintézet növénykórtantanára. 1904-ben a tudományegy.-en, 1911-ben a műegy.-en, 1923-ban pedig a közgazdasági karon lett egy.-i m. tanár, 1926-ban az akkor szervezett mezőgazdasági karon a növénykórtan h., majd ny. r. tanára. 1934-ben ment nyugdíjba. Munkássága nagy részét a gombák, ill. a növénykórtan területén végezte. Különösen a burgonya betegségei foglalkoztatták, ő fedezte fel a burgonyarákot. Foglalkozott a gyümölcsfák és a szőlő (monilia, lisztharmat stb.), valamint a gabonafélék (rozsda) betegségeivel is. Ismeretterjesztő tevékenységet is kifejtett. 1902 – 06 között szerk. a Növénytani Közleményeket – F. m. Ein neuer Schorfparasit der Kartoffelknollen (Berichte Deutsch Bot. Gesellsch. 1896); A burgonyavész gombájának ökológiája (Bp., 1928); Die Gesamtbiologie des Kartoffelkrebses (München, 1930). – Irod. Berend István: Sch. K. (Kertészeti Szle, 1935); Husz Béla: Sch. K. emlékezete, 1863 – 1935. (Botanikai Közl. 1938); Glits Márton: A magyar növényvédelem úttörője, Emlékezés Sch. K.-ra (Kertészet és Szőlészet, 1963, m. sz.); Ubrizsy Gábor: Száz éve született Sch. K., a magyar kertészeti növénykórtan megalapítója (Term. tud. Közl. 1964. 4. sz.); Ubrizsy Gábor: Sch. K. (1863 – 1935) a magyar kertészeti növénykórtan megalapítója (MTA Agrártud. Oszt. Közl. 1964. 1 – 2. sz.); Gábor Ubrizsy: K. Sch. the Founder of Horticultural Phytopathology in Hungary (Acta Phytopathologica Hung. I. 1966).