Kezdőlap

Schiller Bódog (Pozsony, 1877. febr. 9.Bp., 1914. jan. 29.): jogtörténész. A pozsonyi jogak. és a bp.-i egy. elvégzése után 1900-ban jogi doktorátust szerzett. 1904-től bírósági jegyző, majd bíró, 1912-től a bp.-i egy.-en magántanár. Jogtörténeti tanulmányai mellett ő fordította le németre Timon Ákos Magyaralkotmány-ésjogtörténet… c. munkáját (Berlin, 1904). – F. m. Az örökös főrendiség eredete Magyarországon (Bp., 1900); A Hármaskönyv jogforrástana (Bp., 1902); A pragmatica sanctio és a házi törvények (Bp., 1903).