Kezdőlap

Schilling Zoltán (Kolozsvár, 1876Bp., 1942): gépészmérnök. Tanulmányait Kolozsvárt, Zürichben és Bp.-en végezte, gépészmérnöki oklevelét 1898-ban Bp.-en szerezte meg. Gyakorlati működését a Ganz Villamossági Rt.-nál kezdte meg, majd 1902-től a Szabadalmi Hivatalnál teljesített szolgálatot. 1920 – 1924-ben az Orsz. Központi Árvizsgáló Bizottság műszaki alelnöke, 1923-tól a Kereskedelemügyi Min.-ban az iparfelügyelet vezetője, 1928-tól haláláig a Szabadalmi Bíróság elnöke. 1911-től a Magyar Mérnök- és Építész Egylet titkára, 1914 – 1917 ben főtitkára. Egyik alapítója, később tiszteleti tagja a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének. Része volt a Bp.-i Mérnöki Kamara felállításában 1924-ben. 1931-től haláláig a Mérnöki Tanács elnöke. – Irod. Sch. Z. 1876 – 1942 (Bpesti Mérnöki Kamara Közl. 1942. dec. 15.); Lengyel Béla: Sch. Z. 1876 – 1942 (Magy. Mérnök- és Építész Egyl. Közl. 1942. dec. 27.).