Kezdőlap

Schillinger László (Bp., 1903. szept. 14.SZU, 1941): tisztviselő. Bekapcsolódott a Galilei-kör haladó diákmozgalmába. A Tanácsköztársaság urán a Mo.-i Magántisztviselők Szövetsége illegális kommunista csoportjának vezetője (Poll Sándorral és Sebes Pállal). 1927-ben letartóztatták, kiszabadulása után a KMP Budapesti Pártbizottságának, majd titkárságának tagja volt. Többszöri letartóztatás és több évi börtön elszenvedése után az 1930-as évek közepén az SZU-ba ment, ahol egy ideig a Nemzetközi Lenin Iskolán tanított, majd 1938-ban a Metrosztroj Trösztnél volt tisztviselő. A sztálini törvénysértések áldozata lett.