Kezdőlap

Schittkó József (? , 1776Selmecbánya, 1833. nov. 25.): akadémiai tanár, bányatanácsos. 1809-ben hívták meg a selmecbányai ak.-ra a mennyiségtani és bölcseleti tanszékre. A bányagépészet terén több jelentős találmánya volt. Lényegesen tökéletesítette a közvetlen hatású vízoszlopgépek vezérművét s feltalálta a forgó mozgású vízoszlopgépet. A selmeci lipótaknai vízemelő s a bélabányai vízoszlop-zúzó erőművek az ő tervei alapján épültek. A mechanikai ércelőkészítés terén 1830-ban olyan új, úttörő jellegű eljárás elveit dolgozta ki, amelyet utóbb sikerrel alkalmaztak a gyakorlatban. – M. Beiträge zur Bergbaukunde, insbesondere zur Bergmaschinen – Lehre (Wien, 1833). – Irod. Faller Gusztáv: A selmeci magy. kir. bányász és erdész-ak. évszázados fennállásának emlékére. 1770 – 1870 (Selmecbánya, 1871); Pethe Lajos: Fémbányászat (Technikai fejlődésünk története, Bp., 1928); Mihalovits János: A selmeci bányászati akadémia alapítása és fejlődése 1846-ig (Sopron 1938).