Kezdőlap

Schmeitzel Márton, Schmeizel (Brassó, 1679. máj. 28.Halle, 1747. júl. 30.): statisztikus; egyetemi tanár. 1700-ban Jénába, majd Wittenbergbe és Greifswaldba ment teológiára. Mint nevelő nagyobb utakat tett Dániában, Német- és Svédo.-ban és Németalföldön. 1721-ben Jénában a bölcseleti kar tanára és egy.-i könyvtáros. 173 1-ben I. Frigyes Vilmos porosz király az államjog és történelem tanárává nevezte ki a hallei egy: re. ~ még a korabeli leíró statisztika művelője, de már elfordult az államismeret megmerevült skolasztikus hagyományaitól. Egyébként használta elsőnek jénai egy.-i előadásaiban (Collegium politico-statisticum, 1723) a statistica kifejezést. Hallei tartózkodása idején főként Erdélyre vonatkozó történelmi tanulmányokkal és egy m. történeti könyvtár anyagának gyűjtésével foglalkozott. Ez utóbbi katalógusát a nagyszebeni születésű Agnethler Mihály helmstedti egy.-i tanár adta ki (1748 – 51). – F. m. Commentatio historica de Coronis…Regni Hungariae coronae (Jenae, 1712); Einleitung zur Staatwissenschaft… (Halle, 1732); Catalogus scriptorum, qui res Hungariae, Transsilvaniae etc illustrant… (Halle, 1748). – Irod. Mészáros István: Sch. M. és a XVIII. sz. eleji statisztika (Statisztikai Szle, 1960. 1. sz.).