Kezdőlap

Schmid Rezső (Munkács, 1904. jan. 10.Bp., 1943. okt. 2.): vegyészmérnök, közgazdaságimérnök, fizikus, a magyar spektroszkópiai kutatások egyik megalapítója és úttörője. Vegyészmérnöki oklevelét 1926-ban szerezte a bp.-i műegy.-en, 1927-ben bölcsészdoktorátust szerzett. A műegy. gépész- és vegyészmérnöki karán Pogány Béla mellett volt adjunktus. 1932-ben ösztöndíjjal a chicagói egy.-en Millikan vezetésével folytatta kísérleti spektroszkópiai vizsgálatait 1933-tól a tudományegy. magántanára. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat fiatal fizikusok számára 1950-ben alapított díját róla nevezték el. Számos dolgozata többnyire a Zeitschrift für Physikben jelent meg. A Physical Society of London tagja volt. – Irod. Deézsi Irén: Sch. R. (Fiz. Szle, 1955.)