Kezdőlap

Schmidt Ferenc (Temesvár, 1827. febr. 14.Bp., 1901. márc. 7.): építészmérnök. Tanulmányait a bécsi, ill. müncheni műegy.-en végezte. Mint építészmérnök Bp.-en működött. A két Bolyai iránt érzett tisztelete késztette arra, hogy – bár hivatására nézve nem volt matematikus – mindent megtegyen két mellőzött tudósunk elismertetése érdekében. Egyik szerk.-je volt a Bolyai Farkas és Gauss közötti levelezés kiadásának (Stäckel Pállal, Bp. – Leipzig, 1899). – F. m. Aus dem Leben zwei ungarischer Mathematiker, Wolfgang und Johann Bolyai von Bolya (Archiv. f. Mathem, u. Phys. 48. 1867); Petzval József (Term. tud. Közl. 1887). – Irod. Sch. F. (Mathem. és Physikai L. 1901.)