Kezdőlap

Schneider Miklós (Székesfehérvár, 1933. ápr. 22.Bp., 1981. jún. 16.): történész, levéltáros. A bp.-i Pedagógiai Főisk.-n 1957-ben orosz szakos, 1965-ben a Szegedi József Attila Tudományegy.-en orosz-történelem szakos középisk. tanári oklevelet nyert. 1958-tól 10 éven át a Szentesi Áll. Levéltárban dolgozott. 1968-ban a Nógrád m.-i Levéltár élére került, neki kellett az új onnan létesült levéltár alapjait megteremtenie (Salgótarján). Elsősorban helytörténeti munkásságot fejtett ki, és irányította a honismereti mozgalmat a megyében. A Magy. Történelmi Társ. tagja. – M. Pusztaszertől Pusztaszerig. Dokumentumok Csongrád megye életéből (Páhi Ferenccel, Szeged, 1965); A Szentesi Állami Levéltár állandó kiállításának tapasztalatai (Levélt. Szle, 1962. 12.); A Hódmezővásárhelyi Kötöttárugyár története (Páhi Ferenccel, Hódmezővásárhely, 1966); Nógrád megye képe a 18. sz. végén (Eperjessy Kálmánnal, Salgótarján, 1977). – Irod. Kósy Zoltán: Búcsú Sch. M.-tól (Honismeret, 1981. 6. sz.); In memoriam Sch. M. (Levéltári Közl., 1980-81).