Kezdőlap

Schneller Károly (Pozsony, 1893. júl. 12.Szeged, 1953. dec. 12.): jogász, statisztikus, egyetemi tanár. Államtudományi doktori oklevelét 1917-ben a kolozsvári egy.-en nyerte. 1917 – 18-ban a bécsi egy.-en hallgatott előadásokat. 1922-ben a szegedi, 1933-ban a bp.-i egy. magántanára. 1918 végén a Bp.-i Fővárosi Statisztikai Hivatal szolgálatába lépett. 1920 ban a miskolci jogak. rk., 1922-ben r. tanára. 1939-ben a szegedi egy: en a statisztika-közgazdaságtan rk. tanárává nevezték ki. 1940-től a kolozsvári, 1945-től a szegedi egy.-en a statisztika ny. r. tanára. A szegedi egy. jogi karát a II. világháború után ő szervezte újjá. Tovább fejlesztette a standard-számítás módszerét, újszerű népsűrűségi és termelésszínvonal-mérési arányszámokat dolgozott ki, és foglalkozott a korrelációszámítás kérdéskörével. – F. m. Népesedéspolitika-többtermelés (Sárospatak, 1922); Magyarország városi és vidéki népessége (Pécs, 1925); A standard népesség (Magy. Statiszt. Szle, 1930); Demológiai tanulmányok (Miskolc, 1937); Az agrárnépsűrűség számítás módja (Miskolci Jogászélet, 1939); Időszerű gondolatok a népesedésről (Társadalomtudomány, 1940). – Irod. Thirring Lajos: A commemoration of Ch. Sch. (Le Démographe, 1966. No. 13.); Thirring Lajos: Sch. K. emlékezete (Szeged, 1964, kézirat).