Kezdőlap

Schnitzler Jakab (Nagyszeben, 1636. jan. 1.Nagyszeben, 1684. jún. 16.): csillagász, teológus és filozófus. Nézeteiben antikopernikánus. 1655-ben Wittenbergbe ment, s ott 1658-ban doktorátust szerzett. 1661-ben a filozófiai fakultás adjunktusává választották. 1662-ben magántanárrá képesítették. Többszöri hívásra 1663-ban hazatért Nagyszebenbe, az ottani isk. rektora lett. Később lemondott, s a filozófia tanszéket foglalta el. 1667-ben ismét rektorrá választották. 1668- tól a város ev. lelkésze. – M. Theses miscellaneae mathematicae (Wittenbergae, 1661). – Irod. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig (Bp., 1961).