Kezdőlap

Schoen Arnold (Kisgaram, 1887. nov. 17.Bp., 1973. ápr. 28.): művészettörténész, a művészettörténeti tudományok kandidátusa (1961). 1921-től a Lantos Antikvárium főszakértője volt, majd 1938-tól a Fővárosi Levéltár főlevéltárnoka, a fővárosi emlékművek felügyelője. 1941–48-ban a Bp.-i Történeti Múz. Kiscelli Múz.-ának igazgatója. A barokk kor nemzetközileg is ismert kutatója, az egyházi építmények szakértője. Kezdetben a modern festészet kiválóságairól írt kisebb cikkeket, majd több könyve jelent meg elsősorban barokk templomokról, szobrokról. Később metszetekkel is foglalkozott. Mintegy másfél száz műve közül a legtöbb Pest-Budáról szól, így az Óbuda és környéke barokk kori építészetének története c. kandidátusi disszertációja, de jelentős eredményeket ért el Székesfehérvár 18. sz.-i művészetének kutatásában is. Három nagyszabású kiállítást rendezett: Óbuda, Pest 1800 előtt (1946); Egy nap története, 1848, március 15. (1948); Fővárosunk 1800–1873 között (1948). Számos műve maradt fenn kéziratban, melyek a Bp.-i Történeti (Kiscelli) Múz.-ban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és a székesfehérvári István király Múz.-ban találhatók. – F. m. Francesco Barbieri Sfrisato (Bp., 1914); A Budapest-krisztinavárosi templom (Bp., 1916); A budavári Szentháromság-szobor emlék (Bp., 1918); Világlexikon. A tudás egyeteme (Bp., 1925); A budai Szent Anna templom (Bp., 1930); A budapesti Központi Városháza (Bp., 1930); Óbuda múltjából (Bp., 1935); Közreműködött a Budapest műemlékei (I–II, szerk. Pogány Frigyes, Bp., 1955–1962); c. mű megírásában. – Irod. Horánszky Nándor: Sch. A. irodalmi munkássága (Ars Hungarica, 1979); Péczely Béla: Sch. A. nyolcvan éves (Művészet, 1968. 10. sz.); Samodai József: Dr. Sch. A. (Magy. Építőművészet, 1974. 2. sz.); Sz(igeti) E (ndre): Sch. A. nyolcvan éves (Új Ember, 1967. 46. sz.).