Kezdőlap

Scholtz Albin (Krasznokvajda, 1898. szept. 28.Bp., 1971. febr. 14.): mezőgazdasági mérnök, borász. 1923-ban a debreceni Gazdasági Ak.-n végzett, majd a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en növénytant és kémiát tanult. A Felsőfokú Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyamon 1934-ben végzett. 1936-tól a budafoki Szőlészeti és Borászati Szakiskola alkalmazottja, 1943-tól a budafoki Állami Pincegazdaság h. igazgatója, 1945-től igazgatója; 1945-től a budafoki Szőlészeti és Borászati Szakiskola vezetője is. 1950-től a Földművelésügyi Min. kertészeti főosztályán a borászati szakoktatás referense. 1952-től 1961-ig, nyugdíjazásáig a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola borgazdasági tanszékének h. tanszékvezetője volt. Az Orsz. Borvizsgáló Szakértő Bizottság titkára, a M. Élelmezésügyi Tudományos Egyesület Borgazdasági Szakosztályának vezetőségi tagja. Aktívan részt vett az országos és a nemzetközi borversenyek előkészítésében és vezetésében. Szakirodalmi munkássága nemzetközileg jelentős. – F. m. Borgazdaságtan (Mercz Árpáddal, Bp., 1951); Borkezelés (Szilágyi Dezsővel, Bp., 1951); Borgazdaságtan (Soós Istvánnal, Bp., 1956, bőv. kiadása, Mercz Árpáddal, Bp., 1961); Szüret és borkészítés (Bp., 1960). – Irod. Megemlékezés Sch. A.-ról (Borgazdaság, 1971. 1. sz.).