Kezdőlap

Schopper György (Pest, 1819. márc. 9.Rozsnyó, 1895. ápr. 10.): r. k. püspök. 1837-ben a bécsi Pazmaneumban teológiát tanult, majd a pesti egy.-en filozófiai doktorátust szerzett. 1846-ban a bécsi Pazmaneum tanulmányi felügyelője. 1848-ban Esztergomban, 1855-ben a pesti egy.-en a teológiatanára, 1864 – 65-ben az egy.. rektora. 1868-ban esztergomi kanonok, 1872-ben rozsnyói püspök, 1888-ban római gróffá nevezte ki a pápa. A liberális egyházpolitika elkeseredett ellenfele volt. Rozsnyón kórházat, árvaházat alapított, könyvtárat, fürdőt létesített. – F. m. A polgári házasság (Buda, 1868); Mily jelleggel bír voltakép a magyar tudományegyetem? (Tömöri álnéven, Pest, 1868); Mi célja lehet napjainkban egy általános közzsinatnak? (Esztergom, 1869). – Irod. Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok (Esztergom, 1900).