Kezdőlap

Schordann Zsigmond (Nagylévárd, 1794. júl. 22.Pest, 1862. ápr. 11.): fiziológus, egyetemi tanár. 1817-ben lett orvosdoktor a pesti egy.-en. Már 1815-től tanársegéd volt Lenhossék Mihály mellett az élettani tanszéken. 1818-tól az elméleti orvostannak, 1820 tól az élettannak volt h. tanára. 1820-ban az elméleti orvostan, 1822-ben pedig az élettan r. tanára lett. 1858-ban nyugdíjba ment. Végrendeletében könyvtárát és vagyona felét az egy.-re hagyta, és ezzel tovább fejlesztette az orvoskari könyvtárat. Inkább oktató tevékenysége volt jelentős. – F. m. Dissertatio inauguralis medica de medicina populari (Pestini, 1817); Észrevételek a magyarországi cholerajárványról (Pest, 1831). – Irod. Jendrassik Jenő: Emlékbeszéd Sch. Zs. felett (Buda, 1862); Győry Tibor: Az orvostudományi kar története, 1770 – 1935 (Bp., 1936): Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953): Melly József: Sch. Zs. (Orv. Hetil. 1962. 16. sz.)