Kezdőlap

Schram Ferenc (Letenye, 1923. okt. 5.Bp., 1975. júl. 26.): néprajzkutató, művelődéstörténész. Tanulmányait a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en végezte (1948). A Népművészeti Intézet (1951–59), a Néprajzi Múz. (1959–61), az OSZK (1961–63), majd a Magy. Mezőgazdasági Múz. (1963–75) munkatársa volt. A 16–19. sz. történeti néprajzának és művelődéstörténetének különböző kérdéseivel foglalkozott (népköltészet, egyház, vallás, település, öltözködés, táplálkozás, hiedelemvilág stb.). Jelentős munkát végzett a mo.-i boszorkányperek iratainak összegyűjtésével és kritikai kiadásával. Számos cikke és tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban és tudományos évkönyvekben. – F. m. Magyar népballadák (gyűjtemény, Katona Imre bevezetésével, Bp., 1955); Bevezető népénekeinkhez (Bp., 1958); Bűnügyi körözések néprajzi, népnyelvi adatai, 1790–1819 (Bp., 1964); Magyarországi boszorkányperek, 1529–1768 (I–II., Bp., 1970); Turai népszokások (Szentendre, 1972); Némelly étkek készítési módgya (XVIII. sz.-i kéziratokból összeáll., bev., Bp., 1974). – Irod. Katona Imre: Sch. F. (Ethnographia, 1976).