Kezdőlap

Schréter Zoltán (Dombóvár, 1882. okt. 21.Bp., 1970. jan. 14.): geológus, az MTA l. tagja (1938–1949), a föld- és ásványtani tudományok doktora (1957). A bp.-i tudományegy.-en 1901-től természetrajzot és földrajzot hallgatott. Hallgatóként nyerte el a Földrajzi Társaság Déchy-ösztöndíját (1905), az eljegesedésre vonatkozó kutatásokat végzett a Déli-Kárpátokban, a Páreng-hegységben. Egy évre rá Lóczy Lajos vezetésével a dalmát partokon, a Karszton és a Dinaridákban tanulmányozta a víz felszíni és felszín alatti munkáját. 1908-ban a bp.-i egy.-en tanári, 1909-ben föld- és őslénytanból doktori oklevelet kapott. Schafarzik Ferenc tanársegédje lett a műegyetemen (1906), vele tanulmányozta a Budai-hegységet és térképezett a Pojána Ruszkában. 1909-ben a Földtani Intézetbe került és 33 éven át végzett térképező geológusi munkát. A Krassó-Szörényi-hegység neogénje és szerkezete, a Budai-hegység hévforrásnyomai, a Bükk, a borsodi medencék, a hevesi és nógrádi szénmedencék, a bükkszéki olajkutatás, vízellátási előtanulmányok a Balatonnál, Aggtelek és vidéke, a Cserhát, a Zempléni-hegység, a Bakony, a Gerecse s az esztergom-dorogi szénmedence voltak kutatási területei. A Magyar Bauxitbánya Rt. szaktanácsadója a bauxitkutatások első időszakában. Foglalkozott őslénytani, geomorfológiai, földrengéstani, műszaki földtani és nyersanyagkutatási problémákkal, a bányavizek kérdésével, hévizekkel és ásványvizekkel. Az I. világháború idején Máramarosban olajat kutatott. Számos kéziratos jelentésén kívül több mint 100 kisebb és öt nagy terjedelmű tanulmánya jelent meg. A Magyarhoni Földtani Társulat és a M. Hidrológiai Társaság tiszteleti tagja volt, Szabó József-emlékéremmel tüntették ki (1966). – F. m. Az esztergomi szénmedence földtani viszonyai (társszerzőkkel Bp., 1922); A Bükk hegység geológiája (Beszámoló a Földtani Intézet Vitaüléseiről, 1943); A Bükk hegység felsőpermi brachiopodái (Geologica Hung., Ser. Pal. 28. Bp., 1963). – Irod. Balogh K.: Dr. Sch. Z. emlékezete (Földtani Közl., 1970); Rónai A.: Dr. Sch. Z. (Hidrológiai Közl., 1970. 6. sz.).