Kezdőlap

Schreyer Jakab (Ugra, 1847. febr. 7.Bp., 1932. júl. 7.): ügyvéd, jogi író. Jogi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte, 1872-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Közreműködött Szilágyi Dezső minisztersége alatt a altörvény kodifikálásában. A Kereskedelmi Kamara titkára volt. Több gazdaságtörténeti munkát írt (A kereskedelmi csarnok története, A hitelezői egylet története stb.). – F. m. A perorvoslatok teljes rendszere… (Bp., 1879); A polgári törvénykezési rendtartás (I – II., Bp., 1881); A kereskedelmi tömény revíziója (Bp., 1900).