Kezdőlap

Schwartner Márton (Késmárk, 1759. márc. 1.Pest, 1823. aug. 15.): statisztikus; egyetemi tanár. Felsőbb tanulmányait Göttingenben végezte. 1784-ben Késmárkon, 1786-ban Sopronban gimn. tanár. 1788-ban a pesti egy.-ert az oklevéltan és címertan tanárává és az egy. könyvtárosává nevezték ki. Könyve, melyben a német egy.-i statisztika leíró módszerét az angol politikai aritmetika kutató irányzatával ötvözi, korának kiemelkedő alkotása; az első statisatikai mű, mely Mo. népességét és gazdasági helyzetét rendszerbe foglalva ismerteti. – F. m. Statistik des Königreichs Ungern (Pest, 1798). – Irod. Márki Hugó: Sch. M. és a statisztika állása a XVIII. és XIX. század fordulóján (Bp.; 1905); Lukcsics Pál: Sch. M. élete és tudományos jelentősége (Veszprém, 1914); Laky Dezső: Sch. M. emlékezete (Statiszt. Szle, 1923. 5 – 6. sz.); Vért András: Sch. M: (Statiszt. Szle, 1952. 6. sz.); Zoltán József: Magyar könyvtárosok és bibliográfusok. Sch. M. (Könyvtáros, 1959: 6. sz:).