Kezdőlap

Schwartzer Antal, Schwarczer (Szekszárd, 1780. jan. 16.Vác, 1834. dec. 29.): gyógypedagógus. Bécsben az ottani süketnémák intézetében Maytól tanult gyógypedagógiát. 1802-ben kinevezték a váci süketnémák intézetének tanárává 1808-tól haláláig az intézet ig.-ja volt. Pedagógiai módszerének tanulmányozására az intézetet külföldi szakemberek is felkeresték. Tanmódszerének ismertetését 1827-ben Budán adta ki német nyelven. – F. m. Magyar nyelvtanító könyv a süketnémák számára (Buda, 1817); Első esméretek a siketnémák számára May szerint (Buda, 1817).