Kezdőlap

Schwicker Alfréd (Nagybecskerek, 1864. márc. 22.Bp., 1950. márc. 28.): vegyész. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1887 – 89 között Than Károly mellett volt tanársegéd. 1889-ben a pozsonyi főreálisk. tanára, 1895-től u.-ott egyben az áll. vegykísérleti állomás vezetője. 1916-tól az Orsz. Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás főig.-ja volt. Főleg szervetlen fizikai-kémiai és elemző kémiai kérdésekkel foglalkozott. – F. m. Adatok a szulfitek és tioszulfátok konstitúciójához (Bp., 1889); A kalium hypojodit átalakulásának sebessége (Bp., 1894.)