Kezdőlap

Sebestyén Gábor (Debrecen, 1794. febr. 14.Pest, 1864. ápr. 4.): ügyész, író, zenei író. Debrecenben jogot tanult. 1819-től 1850-ig ügyész Veszprém vm. szolgálatában. Az 1843 – 46-i és az 1847 – 48-i ogy.-en Veszprém vm. követe. 1850-től 1862-ig a soproni főtörvényszék ülnöke. 1862-ben nyugalomba vonult. Olvasottságáért, polihisztor szójátékaiért a „magyar Demokritos” nevet kapta. 1823-ban megalapította a Veszprém vm.-i zenetársaságot a Veszprém vm.-i Nóták kiadása céljából, melynek megszűnéséig, 1832-ig 15 füzete jelent meg. – F. m. Tuba. Az égő és oktató szerelem (költemény, Buda, 1819); Eredeti víg és érzékeny játékai (színművek, Pest, 1822). – Irod. Eötvös Károly: S. G. (Pesti Hírlap, 1907. aug- szept.); Brodszky Ferenc: A veszprém vármegyei Zenetársaság (Bp., 1941).