Kezdőlap

Sebestyén Géza (Nagyvárad, 1912. márc. 14.Bp., 1976. ápr. 5.): könyvtáros. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en magyar–német szakos tanári oklevelet szerzett; ösztöndíjjal a bécsi Collegium Hungaricumban tanult (1936–37). Az Állástalan Diplomások Országos Bizottsága közreműködésével az Orsz. Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központba került (1937), a könyvtárosi gyakorlatot az intézménnyel egy épületben levő Egy.-i Könyvtárban szerezte meg. A II. világháború idején katona, átszökött a fronton és Debrecenben szolgálatra jelentkezett az Ideiglenes Nemzeti Kormánynál (1944). A kormány Bp.-re költözése (1945. ápr.) után művelődéspolitikai és könyvtári kérdésekkel foglalkozott. Megpróbálta hálózatban egyesíteni az egymástól elszigetelten működő könyvtárakat. Az Orsz. Könyvtári Központ osztályvezetője (1948–49). 1949-től a bp.-i műszaki egy. könyvtárosa, megkezdte a tanszéki könyvtári hálózat szervezését. Elkészítette az Útmutató tanszéki könyvtárosok számára (Bp., 1953) c. füzetet. Közben könyvtártant adott elő az ELTE-n, ennek anyagából állította össze a Sallai Istvánnal közösen írt A könyvtáros kézikönyve c. művet. 1958-ban kinevezték az OSZK h. főigazgatójává. Itt megszervezte és egy ideig vezette a Könyvtártudományi Módszertani Központot, ahol tanfolyamokat szerveztek, kiadványokat jelentettek meg. Sokat tett a nemzeti bibliográfia rendszerének kibővítése érdekében, megindította a Magyar Folyóiratok Repertóriuma mellékleteként a Hungarica. Külföldi Folyóiratszemlét (1971) és a Külföldi Magyarnyelvű Folyóiratok Repertóriumát (1978). Sok éven át elnöke volt az Orsz. Dokumentációs és Könyvtári Szabványosító Bizottságnak, tagja a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer magyar tanácsának, főszerk.-je a Könyvtári Figyelőnek. Számos tanulmánya jelent meg a szakfolyóiratokban. – M. Nyelv és nyelvtudomány. A nyelvelmélet alapelemei (Bp., 1939); Új nemzeti könyvtárunk a Várban (Farkas Lászlóval, Bp., 1960); A könyvtári utasítások mai problematikája a külföldi szakrendszerek tükrében (Bp., 1962); Könyvtártan (Sallai Istvánnal, Bp., 1967). – Irod. Pajkossy György: S. G. (Magy. Könyvszle, 1976); Bereczky László: Négy évtized a könyvtárügy élvonalában (Könyvtáros, 1976. 5. sz.).