Kezdőlap

Sebestyén Irén, N. (Nagyenyed, 1890. máj. 27.Szeged, 1978. aug. 4.): nyelvész, műfordító, c. egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora (1956). Németh Gyula felesége. A bp.-i egyetemen doktorált finnugor nyelvészetből (1916). Az OSZK-ban dolgozott (1916–22), majd több tanulmányutat tett Finno.-ba 1924–1930 között. 1940-től a bp.-i egy. magántanára, 1964-től c. egy.-i tanára volt. Szintaktikai és morfológiai kutatásokat végzett, és az uráli őstörténettel foglalkozott. Magyar és idegen nyelvű nyelvészeti folyóiratokban számos közleménye jelent meg a finnugor összehasonlító mondattan és őstörténet köréből, irodalmi lapokban a finn irodalmat népszerűsítő, elemző tanulmányokat tett közzé. Finn nyelvből fordított regényeket, meséket. Első regényfordítását 1914-ben adta ki az Athenaeum. Magyarra fordította Linnankoski, Sillanpää, Järnefelt, Waltari és Kokko regényeit. A Finnugor Társaság, a Finn Irodalmi Társaság tagja, a Finn Köztársaság Oroszlánrendje parancsnoki fokozatának tulajdonosa volt. – F. m. Finn jelzős szerkezetek (Bp., 1916); Az uráli nyelvek régi halnevei (Bp., 1935); Fák és fás helyek régi nevei az uráli nyelvekben (Bp., 1943); Az uráli népek régi lakóhelyeinek kérdéséhez (MTA Nyelv- és Irod.-tud. Osztályának Közleményei, 1951); Adalék a protolapp nyelv problémájához (Nyelvtudományi Közlemények, 1952); A birtokviszonyt kifejező szerkezetek a szamojédban és az urali genitivus kérdése (Nyelvtudományi Közlemények, 1956); Két jurák-szamojéd visszaható névmás (Nyelvtudományi Közlemények, 1962); A finn irodalom Magyarországon (Az uráli népek történelme és műveltsége c. műben, Bp., 1966); A varázsdob és a látó asszonyok. Lapp népmesék (ford., Bp., 1966); Férfiszülte leány. Finn népmesék (ford., Bp., 1969). – Irod. Fokos Dávid: N. S. I. 70. születésnapjára (Nyelvtudományi Közlemények, 1960); Lakó György: N. S. I. kitüntetése (Nyelvtudományi Közlemények, 1964); Gombár Endre: N. S. I. (Élet és Irod., 1978. 34. sz.); Hajdú Péter: N. S. I. emlékezete (Nyelvtudományi Közl., 1979); Csepregi Márta: N. S. I. tudományos és irodalmi munkássága (bibliográfia; Nyelvtudományi Közl., 1979).