Kezdőlap

Sebestyén Károly, Cs. Sebestyén (Karánsebes, 1876. máj. 13.Bp., 1956. dec. 21.): etnográfus. 1898-ban a Képzőművészeti Főisk.-n tanári oklevelet szerzett. 1901-től Szegeden tanított. Horger Antallal tett háromszéki nyelvjárás-gyűjtőútja terelte munkásságát a néprajz irányába. 1919-ben a szegedi múz -ba osztották be. Móra Ferenc mellett régészeti, őstörténeti tanulmányokkal kezdett foglalkozni. Szeged középkori művészettörténete is foglalkoztatta. Tudományos munkássága alapján 1929-ben a szegedi egy.-en bölcsészdoktorrá avatták, majd magántanárrá képesítették. Később c. ny. rk. tanár, 1934 – 1946-ban a múz. vezetője. Nyugdíjazása után. 1938-tól Bp.-en élt. Fő témája a m. parasztság építkezése és a népi bútortörténet volt. Kéziratban maradt összefoglaló munkája a m. népi bútortörténetről. – F. m. Rejtélyes csontok népvádorláskori sírokban (Szeged, 1931); A magyarok íjja és nyila (Szeged, 1933); Szeged középkori templomai (Szeged, 1938); A székelyház eredete (Népr. Ért. 1941); Krassó – Szörény vármegye parasztháza (Kolozsvár, 1944). – Irod. Vargha László: Cs. S. K. 1876 – 1956 (Etnographia, 1957. 1. sz.); Banner János: Cs. S. K. (Móra Ferenc Múz. Évk., 1957).