Kezdőlap

Seemann Gábor (Bodrogkisfalud, 1854. jún. 18.Szombathely, 1928. máj. 30.): tanár. Bp.-en 1877-ben mennyiségtan-természettudományokból tanári, 1896-ban felsőkereskedelmi isk. szaktanári oklevelet szerzett. Homonnán volt nevelő, majd Kassán, Sárospatakon elemi isk., Kassán és Modorban polgári isk. tanító. 1886-tól a szombathelyi. polgári isk. ig.-ja. 1890 – 91-ben szerk. a Vasmegyei Tanügy c. folyóiratot. 1912-ben nyugdíjazták. Földrajz, fizika és kémia tárgyakból tankönyveket, valamint ifjúsági elbeszéléseket írt.