Kezdőlap

Sehönbauer Vince (? , 1780. ápr. 11.Vác, 1830. máj. 27.): orvos, természettudós, József fia. 1805-től a váci süketnéma-intézet rajztanára volt. Természetrajzi kérdésekkel is foglalkozott. Apja utolsó munkájának második részét ő dolgozta ki. – F. m. Icones et descriptiones partim rariorum, partim vetustissimarum avium Hungariae (Pestini, 1806); Minerae metallorum Hungariae et Transilvaniae… (I – II., Pestini 1806 – 10); Verzeichniss der…Nelkensorten (Waitzen, é. n). – Irod. Gombocz Endre: Sch. V. (Botan. Közl. 1911); Sch. V. (Term. tud. Társ. Évk. 1940.)