Kezdőlap

Sehy Ferenc, Kemény (Arad, 1765Nagyvárad, 1799): az első magyar színtársulat tagja. A színtársulatnál botrányaival bomlasztó tevékenységet fejtett ki, amelynek nagy része volt a társulat megszűnésében és Kelemen László színigazgató visszavonulásában. Részt vett Martinovics mozgalmában, de aztán feljelentette társait. Kolozsvárott, Debrecenben és Nagyváradon játszott még. Tehetséges színész, de rovott múltú (mint Arad vm.-i esküdt, visszaélései miatt börtönbüntetést kapott), erkölcsi érzék nélküli ember volt. Több színművet fordított (A spanyolok Peruban, 1790; Erőszak és jutalom, bem. Pest, 1794; Muszka katona, bem. Pest, 1794). – Irod. Váli Béla: Az 1790 – 91-iki magyar színtársulat feloszlása (Hazánk, 1885); Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon (Bp., 1924).