Kezdőlap

Sélyei M. István; Séllyei (Sélye, 1627 körülPápa, 1692. nov.): ref. püspök. Pápán működött. 1669-től dunáltúli püspök. 1674-ben a pozsonyi vértörvényszék, minthogy nem volt hajlandó vallását megtagadni, haálra ítélte. Nem végezték ki, hanem egy ideig börtönben tartották, majd a nápolyi hajóhadnál gályarabságot szenvedett. 1676-ban de Ruyter holland admirális szabadította ki még életben levő társaival együtt. Ekkor Németo.-ba, majd Svájcba utazott. 1677-ben hazatért és Pápán lelkészkedett haláláig. Kéziratban maradt Zürich városához írott köszöntő beszéde (magyar fordításban megjejelent a Figyelőben, 1881) és Teleki Mihályhoz írott levele (Prot. Közl. 1888. 26. sz.). – F. m. Temető kert (halotti beszédek, Várad, 1655); Utitárs (alkalmi beszédek, Várad, 1657). – Irod. Rácz Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben (Sárospatak, 1874).