Kezdőlap

Sényi László Árpád (Brassó, 1874. febr. 12.Marosvásárhely, 1949. jún. 5.): író, szerkesztő. A kolozsvári egy.-en elvégezve jogi tanulmányait, 1897-től 1918-ig közigazgatási szolgálatban állott. 1921-ben félhavi lapot indított Erdélyi Társaság címen. 1922- től 1927-ig a Székely Napló szerk.-je. A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaságnak hosszú időn át főtitkára volt. – M. Ünnepi könyv (Félszázados jubileuma emlékéül kiadta a Kemény Zsigmond Irodalmi Társ., Marosvásárhely, 1930); Erdélyi hírmondók (Emlékkv. a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irod. Társ. országos vendégszerepléseiről az 1942. év tavaszán Marosvásárhely, 1942). – Irod. Bustya Endre: Babits Mihály levélváltása S. L.-val (Irod. tört. Közl. 1967. 1. sz.).