Kezdőlap

Seprődi János (Kibéd, 1874. aug. 15.Kolozsvár, 1923. márc. 6.): zenetörténész, folklorista. Tanári oklevelet szerzett Kolozsvárott. 1904-től haláláig a kolozsvári ref. kollégium tanára. A régi m. zene történetének kutatója s jelentős népdalgyűjtő volt. Vikár Béla, Bartók Béla és Kodály Zoltán mellett egyik felfedezője és népszerűsítője az eredeti m. dallamoknak. A ref. egyházi éneklést is eredeti szépségeiben igyekezett visszaállítani. – F. m. A reformátusok próbaénekeskönyvének bírálata (Bp., 1904); Emlékirat a magyar zene ügyében (Bp., 1906); A magyar népdal zenei fejlődése (Kolozsvár, 1908); Kájoni-kodex irodalom- s zenetörténeti adalékai (Irod. tud. Közl. 1909).; Eredeti székely dalok (kórusművek férfikarra, Kolozsvár, 1914). – Irod. Illyés Géza: S. J. (Református Szle, 1933 – 1934.)