Kezdőlap

Serédi Gáspár (?? , 1553. márc. 1.): nagybirtokos nemes. A mohácsi csata után I. Ferdinánd hűségére állt, s felvidéki kapitány volt. János királytól fegyverrel elfoglalta 1528-ban Likava és Trencsén, majd 1530-ban Eger várát. Ferdinánd nagy birtokadományokkal jutalmazta szolgálatait s 1542-ben neki adta az erdélyi püspökséget is.