Kezdőlap

Serédi István (?? , 1657): nagybirtokos, főnemes, diplomata a felvidéki család erdélyi ágából. 1638-ban Kraszna vm. főispánja és fejedelmi tanácsos. 1642-ben portai követ, 1644-ben a nádorral folytatott tárgyalásokon Lónyai Zsigmonddal együtt I. Rákóczi György fejedelem megbízottja. 1657. jan.-ban Rákóczi lengyelo.-i hadjárata idején harmadmagával Erdély fejedelmi helytartója volt.