Kezdőlap

Sereghy Elemér (Bp., 1880. okt. 5.Bp., 1928. ápr. 13.): zeneíró. A Nemzeti Zenede tanára, mint hegedűs a bp.-i Filharmóniai Társ. tagja, 1923-tól haláláig a Zeneművészeti Főisk. könyvtárosa. A Zene c. lap megalapítója és szerk.-je (1909 – 14, 1925, 1926 – 28), valamint a Zenetudományi Könyvtár szerk.-je volt. Cikkei és kritikái az Alkotmány, Nemzeti Újság, Budapesti Hírlap, Magyarország, az Újság, Zenelap és Zenei Szemle c. lapokban jelentek meg. – M. A kínai zenéről (Zenei alapismeretek, 1923). – Irod. Geszler Ödön: S. E. (A Zene, 1928. 14. sz.); S. E. (Crescendo, 1928. 9 – 10. sz.); V. V.: dr. S. E. emlékezete halálának 10. évfordulójára (A Zene, 1938. 12. sz.).