Kezdőlap

Serény Andor (Bp., 1922. máj. 10.Bp., 1974. márc. 15.): nyelvtanár, igazgató. Oklevelet a bp.-i tudományegy.-en szerzett. 1953–55-ben az Idegen Nyelvek Főisk.-ján osztályvezető, majd 1956–57-ben az ELTE nyelvoktatója. 1967-től az Idegennyelvű Továbbképző Központ ig.-ja s egyben az Áll. Nyelvvizsgabizottság elnöke volt. Elsősorban a felnőttek nyelvoktatásának módszereivel, valamint az audiovizuális eszközök nyelvoktatásban való felhasználásának lehetőségeivel foglalkozott. – F. m. A felnőttoktatás didaktikai sajátosságai (Bp., 1966); Az audio-vizuális segédeszközök alkalmazásának didaktikai alapjai a felnőttek nyelvoktatásában (Ankét a felsőoktatás korszerű technikai eszközeiről, Bp., 1968).