Kezdőlap

Seres Imre (Selyeb, 1928. márc. 25.Bp., 1983. márc. 25.): jogász, egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora (1967). 1952-ben fejezte be tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) Állam- és Jogtudományi, Karán. A Hajnóczy József Kollégium (NEKOSZ) titkára volt. 1951-től gyakornokként, majd tanársegédként oktatott a bp.-i tudományegy. mezőgazdasági jogi tanszékén. 1954-56 között a moszkvai Lomonoszov Egy.-en volt aspiráns. Kandidátusi értekezését (Aföld tulajdonjoga a magyar mezőgazdasági termelőszövetkezetekben, Bp., 1958) 1957-ben védte meg. 1959-ben tanszékvezető docens,1966-ban tanszékvezetőegy.-i tanár. 1971-1974 között az egy. tudományos rektorh.-e. Doktori disszertációjáért, melyet 1967-ben védett meg, Akadémiai Nívódíjat kapott (A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tulajdonjog). 1959-62-ben a Magy. Jogász Szövetség főtitkárh.-e volt. A földtulajdon és a földhasználati jog (földjog) fejlesztésében úttörő jelentőségű elméleti munkásságot fejtett ki. Monográfiák és jegyzetek mellett mintegy 115 tanulmánya jelent meg. Részt vett a földjogot és a mezőgazdasági termelőszövetkezeteket érintő kodifikációs tevékenységben (pl. 1959. évi 7. sz. tvr., 1967. évi III. tv., 1967. évi IV. tv.). – F. m. A mezőgazdasági rendeltetésű földekre vonatkozó hatályos jogszabályok magyarázata (Kemenes Bélával, Nagy Lászlóval, Bp., 1959); A termelőszövetkezeti törvény (összeáll. és magyarázta Nagy Lászlóval, Bp., 1961); A termelőszövetkezetek földtulajdona és a háztáji föld használata (Bp., 1967); Mezőgazdasági termelőszövetkezeti tulajdonjog (Bp., 1968); Földjog (egy.-i tankönyv, szerk., Bp., 1974). – Irod. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Mezőgazdasági Jogi Tanszékének oktatói: S. I. emlékére (Egy. L., 1983. 6. sz.); S. I. (Jogtud. Közl., 1983. 7. sz.).