Kezdőlap

Sexty András (? , 1750 körül19. sz. eleje): mérnök. 1785-től Szabolcs vm. mérnöke. Megyéjéről és a szomszédos tiszántúli területekről számos térképe, köztük több vízrajzi felvétele és szabályozási terve maradt fenn. 1785-től a Hajózási Igazgatóságnak is dolgozott s ő készítette el a II. József-féle ideiglenes hajózási felmérés számára a Tisza szabolcsi és borsodi (6 – 8. sz.) szakaszának térképét három lapon. A Görög-féle atlasz számára megrajzolta Szabolcs vm. és a Hajdú kerület térképét. A 18. sz. második felének egyik legjelentősebb mérnöke és legtevékenyebb térképésze. – Irod. Fodor Ferenc: A magyar térképírás (I., Bp., 1952); Fodor Ferenc: Magyarország kéziratos vízrajzi térképei (1 – 3. füz. Bp., 1954 – 1956); Fodor Ferenc: Magyarországi vízrajzi térképezése II. József korában (Vízügyi Közl., 1955); Fodor Ferenc: Magyar vízimérnökök… (Bp., 1957).